Idrettsklubben Varg

Arkivet oppbevares ved Várjjat Sámi Musea/Varanger Samiske Museum.

Arkivnavn Idrettsklubben Varg
Arkivskaper Idrettsklubben Varg
Arkivref (id)
Reg. base Primus nr. 522
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Regnskapsprotokoll
Tidsperiode 1951 – 1960
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Gornitak i Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord