Alf Svene Olsen

Arkivnavn Alf Svene Olsen
Arkivskaper Alf Svene Olsen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1960-tallet
Type virksomhet Bygge- og anleggsarbeid/ håndverk/ entrepenørskap
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord