Ingøy idrettslag

Arkivet til Ingøy Idrettslag oppbevares ved Måsøy Museum.

Arkivnavn Ingøy idrettslag
Arkivskaper Ingøy idrettslag
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype 2 st. møteprotokoller
Tidsperiode
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Ingøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord