Lysløype-utvalg i Nesseby

Arkivmateriale til Lysløype-utvalg i Nesseby oppbevares ved Várjjat Sámi Musea /Varanger Samisk Museum.

Arkivnavn Lysløype-utvalg i Nesseby
Arkivskaper Lysløype-utvalg i Nesseby
Arkivref (id)
Reg. base Primus nr. 522
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Forhandlingsprotokoll
Tidsperiode 1974 – 1980
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En protokoll
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord