Nesseby idrettsforening

Arkivet til Nesseby idrettsforening oppbevares ved Várjjat Sámi Musea /Varanger Samisk Museum.

Arkivnavn Nesseby idrettsforening
Arkivskaper Nesseby idrettsforening
Arkivref (id)
Reg. base Primus   nr. 522
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Forhandlingsprotokoller,   kassajournaler, medlemsprotokoller, idrettsjournaler
Tidsperiode 1924 – 1991
Type virksomhet Idrettsorganisasjoner
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 1,0 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord