Sámi bivdo- ja meahcástansearvi

Arkivet er prosjektarkiv med intevjumateriale som er klausulert. Materialet oppbevares ved Sámi Arkiv / Samisk arkiv.

Arkivnavn Sámi bivdo- ja meahcástansearvi
Arkivskaper Sámi bivdo- ja meahcástansearvi
Arkivref. (id) SAMI/PA-1057
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Prosjektarkiv med intervjumateriale
Tidsperiode 2007
Type virksomhet Minnesamlinger / muntlig tradisjon
Sted / område
Språk Samisk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.) Klausulkategori: Taushetsbelagt/Unntatt offentlighet Antall år: 60

 

Stikkord