A/S Anlegg arkiv

Arkivnavn A/S Anlegg arkiv
Arkivskaper Hans Edvard Bentsen
Arkivref (id) GMA 1/07
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Publikasjoner og tidskrifter
Tidsperiode Ikke kjent
Type virksomhet Bygg – og entreprenørvirksomhet
Sted /område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 eske
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)