Ruong, Frette & Jernslettens samiske språkkolleksjon

I dette lydarkivet finnes ei samling samiske intervjuer, beretninger,opplesninger, sang og joik. Intervjuene er gjort av forskerne Israel Ruong, Thor Frette og Nils Jernsletten i perioden 1956-1978 i ulike samiske språksamfunn. Materialet inneholder opptak av både nord-. lule- og sørsamiske dialekter. I 1994 laget Sámi Arkiiva kassettkopier av den opprinnelige lydkolleksjonen, laget til bruk i samisk språkundervisning ved det nå nedlagte Ural-Altaisk institutt ved Universitetet i Oslo. Serie Ua inneholder denne lydkassettsamlinga. I 2011 digitaliserte og digitalt tilrettela Sámi Arkiiva i samarbeid med Digforsk AS denne samlinga.  I serie Ud finnes Ruong, frettes og jernslettens samling digitalt tilrettelagt på mp3-filer, mens serie Uc og Ud inneholder wav-filene og mp3-format filene uten at disse er oppkuttet/montert for digital tilrettelegging.

Arkivnavn Ruong, Frette & Jernslettens samiske språkkolleksjon
Arkivskaper Ruong, Frette & Jernslettens samiske språkkolleksjon
Arkivref. (id) SAMI/PA-1033
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Lydopptak, referansemateriale.
Tidsperiode Minnesamlinger / muntlig tradisjon
Type virksomhet 1956 – 1978
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)