Lokalhistoriske lydopptaksamling fra Kautokeino

Samlingen oppbevares ved  Guovdageainnu gilišillju/Kautokeino bygdetun.

Arkivnavn Lokalhistoriske lydopptaksamling fra Kautokeino
Arkivskaper
Arkivref.  (id)
Reg.base RDM Gvg
Publ. base (evt. link til katalogen) RDM Gvg
Type materiale, ev. også innholdstype KassetterMinidisker
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted /område Guovdageaidnu/ Kautokeino
Språk
Ordningsgrad I skap
Omfang 20 stk
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)