Hesteprojektet

Hesteprosjektet  var et dokumentasjons- og forskningsprosjekt som ble gjennomført 2005-2009 ved Vadsø museum-Ruija kvenmuseum. Målet var å dokumentere hestekultur og hestetradisjoner i Varanger. Arbeidet resulterte blant annet i 30 opptakskassetter med intervjuer og en mappe med nedskrevne intervjuer.

Arkivnavn Hesteprojektet (forskningsprosjekt)
Arkivskaper Helena Maliniemi / Vadsø museum
Arkivref   (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kassetter og dokumenter
Tidsperiode 2003 – 2009
Type virksomhet Intervjusamlinger
Sted / område
Språk Norsk / kvensk / finsk
Ordningsgrad
Omfang 30 kassetter og en mappe av transkriberte intervjuer
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.) Delvis klausulert