Wilfred Øines-samlingen

Arkivnavn Wilfred Øines-arkivet
Arkivskaper Wilfred Øines
Arkivref. (id) GMA 33/01
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Manusskripter og minnefortegnelse
Tidsperiode 1940 – 1945
Type virksomhet Minnesamling
Sted / område Sør-Varanger og Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 arkivmapper
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord