Minneoppgaver for eldre (to minneprosjekter fra Finnmark)

Arkivnavn Minneoppgaver for eldre
Arkivskaper “I manns minne” – prosjektet og “I nær fortid”- prosjektet
Arkivref. (id) FMFK/PA/1019
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Minneoppgaver for eldre, finske sanger, sanger og dikt fra Vadsø og Sør-Varanger
Tidsperiode 1964-1965 og 1981
Type  virksomhet Samling av muntlig tradisjon / kulturhistorisk dokumentasjon
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Arkivliste i bibliotekets hjemmeside
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.) Delvis klausulert

 

Stikkord