Minnefondet Håpet

Arkivnavn Minnefondet Håpet – minnetavleprosjektet
Arkivskaper Minnefondet Håpet
Arkivref. (id) A-10
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype “Protokoll” med minnetavlearbeidet (inneholder bilder), korrespondanse, utlodningsbøker, regningsbilag
Tidsperiode 1951 – 1952 og 1985 – 1987
Type virksomhet Kulturprosjekter
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang En saksmappe
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord