Notesamling ved Vardø Museum

Arkivnavn Notesamling
Arkivskaper Notesamling
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Noter
Tidsperiode
Type virksomhet Samlinger
Sted / område Vardø
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord