Nordkyn Kraftlag A/S

Arkivet til Nordkyn Kraftlag A/S oppbevares ved Gamvik Museum.

Arkivnavn Nordkyn Kraftlag A/S
Arkivskaper Nordkyn Kraftlag A/S
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Revisjonsberetning, driftsbudsjett, organisasjon-administrasjon-dokumenter
Tidsperiode 1946 – 1963
Type virksomhet Elektrisitetforsyning
Sted / område Nordkyn
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 perm (samme perm med Gamvik Lysverk)
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger  Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord