Nellejet Zorgdragers kildesamling

En samling offentlige dokumenter samlet og satt i system i forbindelse medforsking på Kautokeinoopprøret 1852. Arbeidet resulterte i boka De rettferdiges strid. Kautokeino 1852, utgitt i 1997, foruten flere artikler om emnet.

Arkivnavn Nellejet Zorgdragers kildesamling (Kautokeino 1852)
Arkivskaper Nellejet Zorgdragers
Arkivref. (id) SAMI/PA-1085
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Kildesamling
Tidsperiode  –
Type virksomhet Historisk kildemateriale om Kautokeino oppgjøret
Sted / område Kautokeino
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang  –
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)