Keviselies kart

Arkivet inneholder trykte kunstkart skapt av Hans Ragnar Mathisen alias KEVISELIE. Kartene har samiske stedsnavn, symbolikk, utsmykning og motiv. Kartene er laget fra ulike områder av Sápmi / Sameland, og inngår i et av Mathisens større prosjekt utviklet over flere år.

Arkivnavn Keviselies kart
Arkivskaper Hans Ragnar Mathisen
Arkivref. (id) SAMI/PA-1097
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Karter med samiske stedsnavn, trykt kunnskap, kunstkart.
Tidsperiode
Type virksomhet Kartsamling
Sted / område Sápmi / Sameland
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 12 arkivstykker
Arkivliste ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord