Kvalsund Vannverk AL

Arkivet til Kvalsund Vannverk A/L oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Kvalsund Vannverk AL
Arkivskaper Kvalsund Vannverk A/L
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode  1964 – 1976
Type virksomhet Næringsvirksomhet  / vannforsyning 
Sted/område Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord