Samling av Diverse konkursbo

Arkivnavn Samling av “Diverse konkursbo”
Arkivskaper Konkursbo (kopier?)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kopier av saksdokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Vardø
Språk  –
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang  –
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord