Per Wulf-samlingen

Arkivnavn Per Wulf-samlingen
Arkivskaper Per Wulf
Arkivref. (id) GMA 4/96
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Mest boksamling
Tidsperiode  –
Type virksomhet Personsamling
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord