Kautokeino Kraftlag A/L

Arkivet til Kautokeino Kraftlag A/L oppbevares ved Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Kautokeino Kraftlag A/L
Arkivskaper Kautokeino Kraftlag A/L
Arkivref. (id) SATØ/P-0028
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Styremøteprotokoller, kassabøker, hovedbøker, kassamemorial,   revisjonsprotokoll
Tidsperiode 1947 – 1966
Type virksomhet Elektrisitetsforsyning
Sted / område Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Avleveringsliste
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord