Lokalhistorisk samling fra Måsøy

Arkivnavn Lokalhistorisk samling fra Måsøy (både kopier av originale dokumenter)
Arkivskaper Bernt Jacobsen, museumsbestyrer ved Måsøy Museum
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Bilder, brev, saksdokumentermanuskripter
Tidsperiode 1775 – 2000
Type virksomhet Andre arkiver
Sted / område Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet, ikke katalogisert
Omfang Ca. 3 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord