Lassigården

Lassigården ble oppført rundt 1850, muligens i 1847, som handelshus for kjøpmannsfamilien Esbensen i Vadsø. Gården ble på norsk kalt Esbensengården, men kvenene kalte den på finsk Lassintalo etter handelsmannen Lars Esbensen. Den eldste delen av gården ble flyttet over fjorden fra Vadsø og ble handelsmannens bolig. Tilbygget ble oppført rett etter gjenoppbyggingen på Bugøynes. Her var det butikk, en tid også bakeri. Sør-Varanger museum har restaurert bygningen i løpet av 1990-åra. Biblioteket leier tilbygget, og fra sommeren 2000 har museet hatt utstillinger og serveringstilbud i samarbeid med lokale krefter i hovedbygget.

Arkivnavn Lassigården
Arkivskaper Lassigården
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kjøpsavtaler, skjøter
Tidsperiode 1928
Type virksomhet Andre arkiver
Sted / område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord