Kulturhistorisk arkivsamling ved Kautokeino bygdetun

Arkivnavn Kulturhistorisk arkivsamling ved Kautokeino bygdetun
Arkivskaper Gilišillju/ Kautokeino bygdetun/ Alf Isak Keskitalo
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Fotografier, kart og referater
Tidsperiode 1900 –
Type  virksomhet Lokalhistorisk samling
Sted / område Guovdageaidnu/ Kautokeino
Språk  –
Ordningsgrad Ordnet, registrert i RDM base
Omfang 4 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Fotografier er digitalisert i Primus
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Samlet fra ulike kilder