Gudny Karlsen-samlingen

Arkivnavn Gudny Karlsen-samlingen
Arkivskaper Gudny Karlsen
Arkivref. (id) GMA 16/04
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Regninger, rettsbok. brev fra krigsskadetrygden. brev fra Ringnes, fiskarsamvirkelag, fiskerkort, brev fra livsforsikringsselskapet, flytteatest,

priserlister, kvitteringsbok for husleie, brev fra statens distriktsarkitekt,

brannforsikring, konverteringstilsagn fra Den Norske Stats Husbank,

innflytningstillatelse, premie fra rikstrygdeverket, vitensbyrd fra middelskoleeksamen,syoppskrifter, motemagasiner

Tidsperiode
Type virksomhet Samling av korrespondanse og saksdokumenter
Sted / område Tromsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 eske, 6 mapper
Arkivliste Intern liste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord