Esbensengården på Bakken

Esbensen var en kjent kjøpmannsfamilie i Vadsø. Eiendommen “Esbensengården på Bakken” (jf. Esbensengården på Sletten) hørte til Andreas Brodtkorb Esbensen – både handelsmann og predikant-  kalt “Bikko” / “Bikku”. Han var født i 1916 og døde i 2008. I tillegg til å være læstadiansk predikant og handelsmann, satt han lenge i kommunestyret i Vadsø for Høyre og var dessuten finsk visekonsul i årene 1946-57. Hans etterlatte dokumeneter oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Esbensen på Bakken
Arkivskaper Familien Esbensen
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1104
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Finnmarks fylkesbibliotekets hjemmeside
Type materiale, evt. også innholdstype Kontrakter, skjøter, religiøse tekster, notisbok
Tidsperiode 1850 – 1899
Type virksomhet Arkiv fra / etter privatpersoner
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet
Omfang Noen dokumenter
Arkivliste A-0104 Esbensengården på Bakken
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Originale dokumentene er skjermet fra offentlogheten p.g.a. skjørbarhet.

 

Stikkord