Ellen Bjørndal

Arkivnavn Ellen Bjørndal
Arkivskaper Ellen Bjørndal
Arkivref. (id) GMA 12/95
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Samling av ulike materiale: Prøvemappe for salg av bilder, bilder, klippe – og symønster, brev og bøker, kalender, notater, skipperbevis,loddkvittering
Tidsperiode
Type virksomhet Husflid
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 3 esker
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)  –

 

Stikkord