Havøysund Kraftlag

Arkivet til Havøysund Kraftlag oppbevares ved Måsøy Museum.

Arkivnavn Havøysund Kraftlag
Arkivskaper Havøysund Kraftlag
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoller, korrespondanse
Tidsperiode 1946 – 1958
Type virksomhet Elektrisitetsforsyning
Sted / område Havøysund
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang  –
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –
Stikkord