Gamvik Lysverk A/L

Arkivmateriale til Gamvik Lysverk A/L oppbevares både ved Gamvik Museum og IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Gamvik Lysverk A/L
Arkivskaper Gamvik Lysverk A/L
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Ved Gamvik Museum: Andelsbrev, kvitteringer, innkomne brev, regningbilag 1946 – 1956
Ved IKA Finnmark: Dokumentarkiv 1949 – 1952 
Tidsperiode 1946 – 1956
Type virksomhet Elektrisitetforsyning
Sted / område Gamvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang Ved Gamvik Museum: ca. 0,1 hyllemeter
Ved IKA Finnmark: Ingen opplysninger
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS og
Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger  IKA Finnmark
og Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Materialet er sammen med arkivet til Nordkyn kraftlag

 

Stikkord