Utsmykkingsutvalget for bo- og aktivitetssenteret i Máze

Dokumenter fra Utsmykkingsutvalget for bo- og aktivitetssenteret i Máze oppbevares ved Sámi Arkiiva/Samisk arkiv.

Arkivnavn Utsmykkingsutvalget for bo- og aktivitetssenteret i Máze
Arkivskaper Utdanningsforbundet Finnmark
Arkivref. (id) SAMI/PA-1100
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter, protokoll, korrespondanse.
Tidsperiode 2008 – 2010
Type virksomhet Andre arkiver / dokumenter
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 4 hyllemeter
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv/ Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)