Minnesmerke til Bjarne Skogsholm

Bjarne Skogsholm (1892 -1978) var distriktslege for kommunene Vadsø, Nord-Varanger og Nesseby fra 1927. Doktor Skogsholm ble hedret med Ridderkorset av St. Olavs orden i 1947. Han fikk også kommandørkorset av Finlands Lejons Orden. Legebåten og en gate i Vadsø ble oppkalt etter ham. I 1972 ble han av et enstemmig bystyre utnevnt til den første æresborger i Vadsø. I 1980 ble i innsamlingen til et minnesmerke over han startet i september 1980 etter forslag fra en rekke mennesker i Øst-Finnmark. Initiativtakerne la saka frem for Vadsø formannskap som med en gang ga sin tilslutning. Oktober 1980 ble de første bidragene samlet inn.  Avdukingen av monumentet fant i sted i 1982 ved sykehuset i Vadsø. Monumentet er laget av kunstneren Arnold Haukeland. Arkivet etter innsamlingskomiteen oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Minnesmerke til Bjarne Skogsholm
Arkivskaper Minnesmerke til Bjarne Skogsholm
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1053
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) A-0053 Bjarne Skogsholms minnesmerke
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter, samt 12 stykker negativer og et svart og hvitt bilde av minnesmerke.Negativene og fotografiet er registrert i fotoarkivet FBib.19015:001-013
Tidsperiode 1980 – 1982
Type virksomhet Samling
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,01 hyllemeter
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord