Ekkerøy Vannverk AL

Arkivet til Ekkerøy Vannverk oppbevares ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. 

Arkivnavn Ekkerøy Vannverk A/L
Arkivskaper Ekkerøy Vannverk A/L
Arkivref. (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og saksdokumenter
Tidsperiode 1948 – 1959
Type virksomhet Vannforsyning
Sted / område Vadsø / Ekkerøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord