Berlevåg Lysverk

Arkivet til Berlevåg Lysverk oppbevares ved Berlevåg Havnemuseum.

Arkivnavn Berlevåg Lysverk
Arkivskaper Berlevåg Lysverk
Arkivref. (id) A-42
Reg.base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Elektrisitetforsyning
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene   for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord