Oktasašprošeavttat

Neahttafierpmádat veahkeha ovddidit oktasašprošeavttaid  mat vuoruhit guovllu arkiivvaid ja mat váikkuhit árvoháhkamii Finnmárkkus. Čađahit gaskkustanprošeavttaid mat deattuhit arkiivagálduid  gos guovllu máŋggakultuvrralašvuohta lea guovddážis ja gos servodatlaš iešvuođat vuoruhuvvojit.  Earret eará lea oktasaš arkiivakataloga Finnmárkogiisá ráhkaduvvon Finnmárkkuarkiivvain ovttas.

Loga eanet oktasašprošeavttaid birra dáppe

Foto: Sonja Siltala

Govven: Sonja Siltala