Johan Hølvold

Arkivnavn Johan Hølvold
Arkivskaper Johan Hølvold
Arkivref (id)
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Blader, aviser, bøker, diverse skjøter på gamle eiendommer, telegram, brev, bilder, valglister, kommunevalgprogrammer
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Sør-Varanger
Språk
Ordningsgrad Delvis ordnet
Omfang 0,3 hm
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger http://www.varangermuseum.no/no/sor-varanger/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord