Vardø havselskap / Vardø Trål

Arkivet til Vardø havselskap/Vardø Trål oppbevares ved Varanger Museum, avd. Vardø.

Arkivnavn Vardø havselskap / Vardø Trål
Arkivskaper Vardø havselskap / Vardø Trål
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Regningsbilag
Tidsperiode 1950 – 1960-tallet
Type virksomhet Hav- kystfiske og fagst/ Fiskeri
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,8 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord