Vardø Fryseri og kjøleanlegg A/S

Arkivet til Vardø Fryseri og kjøleanlegg A/S oppbevares ved Varanger Museum, avd. Vardø.

Arkivnavn Vardø Fryseri og kjøleanlegg A/S
Arkivskaper Vardø Fryseri og kjøleanlegg A/S
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype  –
Tidsperiode 1950-tallet
Type virksomhet Agn og Islager
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord