Hammerfest filmklubb

Arkivet etter Hammerfest filmklubb oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek

Arkivnavn Hammerfest filmklubb
Arkivskaper Hammerfest filmklubb
Arkivref   (id) FMFB/ PA-1106
Reg.base ASTA
Publ. base   (evt. link til katalogen) Arkivportalen og Arkivkatalog i hjemmeside
Type materiale, ev. også innholdstype Korrespondanse og regnskap
Tidsperiode 1993-1995
Type virksomhet Fritidsorganisasjon
Sted /   område Hammerfest
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hm
Arkivliste Ferdig katalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle   bemerkninger(fysisk   tilstand, klausul osv.)
Stikkord