Ryggefjord Isandelsanlegg

Arkivmaterialet etter Ryggefjord Isandelsanlegg oppbevares ved Måsøy Museum.

Arkivnavn Ryggefjord Isandelsanlegg
Arkivskaper Ryggefjord Isandelsanlegg
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse
Tidsperiode  –
Type virksomhet Fiskeri / fiskebruk
Sted / område Ryggefjord
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke
Omfang
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord