Per Nickelsen

Per Nickelsen var ansatt på Finnmarkskontoret under gjenreisningen. Finnmarkskontoret var det sentrale organ for administrasjonen av gjenreisningen av de krigsherjede områder i Nord-Troms og Finnmark, opprettet i 1945 i Harstad og avviklet i 1955. Finnmarkskontoret administrerte gjenreisningen i Finnmark og var en del av Troms fylke. Kontoret hadde avdelinger i Harstad og en forsyningsavdeling i Tromsø. Det var distriktskontorer i Tromsø, Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Vardø, Vadsø og Kirkenes med distriktsingeniører, distriktsarkitekter og distriktsarkitekter.

Arkivnavn Nickelsen, Per
Arkivskaper Nickelsen, Per
Arkivref. (id) FMFB/ PA-1108
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype Gjenpart av saksdokumenter og rundskriv
Tidsperiode 1945 – 1949
Type virksomhet Gjenreisningsarkiv
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hm
Arkivliste A-0108 Per Nickelsen
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings- /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger http://www.fm.fylkesbibl.no/web/
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)