Nordkapp Havfiskeselskap A/S

Nordkapp Havfiskeselskap A/S var ett av havfiskeselskapene tilknyttet Finotro A/S. og som Finotro A/S. hadde aksjemajoritet i. Arkivmaterialet etter Nordkapp Havfiskeselskap ble avlevert til Finnmark fylkesbibliotek i 1993 sammen med arkivet etter Finotro A/S. I 2012 ble arkivet overført til Statsarkivet i Tromsø.

Arkivnavn Nordkapp Havfiskeselskap A/S
Arkivskaper Nordkapp Havfiskeselskap A/S
Arkivref. (id) SATØ/P-0587
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Styre – og generalforsamlingsprotokoll, kassabok.
Tidsperiode 1968 – 1989
Type virksomhet Fiskeri / fiskebruk
Sted/område Nordkapp
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang 2 protokoller
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Statsarkivet i Tromsø
Kontaktopplysninger Statsarkivet i Tromsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord