Met

Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit (perustethiin vuona 2010 ja nimen valithiin januaarikuussa 2014) oon arkiivifaakilinen verkosto johon kuuluthaan net laitokset ja järjestöt, jokka säilytethään arkiivimateriaalii sekä Finmarkussa ja Finmarkusta. Verkosto oon tarkoitettu pääassiissa privaattiarkiiviitten käytthöön, mutta se oon kans neuvonanttaaja kaikissa arkiivifaakilisissa kysymyksissä. Lähtökohta oon ette verkostoo saatethaan käyttää kaikin jokka säilytethään arkiivimateriaalii Finmarkussa ja Finmarkusta.