Finmarkun privaattiarkiiviitten yhtheistyöplaana

Finmarkun arkiiviitten työnjavon lähtökohta oon yhtheistyöplaana, minkä hyväksythiin vuona 2010. Tässä plaanassa oon museumit, arkiivilaitokset ja fylkinbiblioteekki sopinheet näistäassiista: eđesvastausalat, minkälaisten privaattiarkiiviitten kans het työtelhään ja mitä geaograafissii alloi net täkäthään.

Yhtheistyöplaana