Finmarkun arkku

Finmarkun arkku oon fylkin privaattiarkiivitten yhtheinen arkiivikataloogi. Kataloogissa oon kaikki net suunile 1000 eri arkiivii, jotka Finmarkun arkiivit omistaa ja säilyttää.
Kataloogissa oon tiettoo tästä:

  • mikkä privaattiarkiivit oon säilytetty
  • kuka oon luonu arkiivin
  • minkälaista materiaalii arkiivissa oon
  • kuinka suuri arkiivi oon
  • minkä aijanjakson se täkkää
  • missä arkiivii säilytethään
  • kuinka paljon arkiivimateriaalii oon käytössä, eli kuinka paljon oon oornattu ja katalogiseerattu ja pantu ASTA-rekisterhiin
  • oonko arkiivin digitaliseerattu ja julkaistu kansalisessa Arkivportalenhakupalveluksessa.

Klikkaa linkkii, niin pääset suorhaan arkiivikatalooghiin ja digitaalishiin arkiivikappalheissiin.