Om oss

Finnmarksarkivene – Finnmárkkuarkiivvat – Finmarkun arkiivit (stiftet i 2010, navnevalg januar 2014) er et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner som bevarer arkivmateriale i / fra Finnmark. Nettverket jobber først og fremst mot privatarkiv, men er også et rådgivende organ i alle arkivfaglige spørsmål uansett opphav.  I utgangspunktet er nettverket åpent for alle som ønsker å bevare privatarkiver i / fra Finnmark.

Folgende institusjoner er med i nettverket:

Finnmark fylkesbibliotek

Statsarkivet i Tromsø

Interkommunalt arkiv Finnmark IKS

Samisk arkiv / Sámi Arkiiva

Museene for kystkultur og gjenreisning IKS
 – Gamvik Museum
– Berlevåg Havnemuseum
– Nordkappmuseet
– Gjenreisningsmuseet
– Måsøy Museum

Varanger Museum IKS
– Vadsø museum – Ruija kvenmuseum
– Vardø museum
– Sør-Varanger museum

Verdensarvsenter for bergkunst / Alta Museum

Deanu og Várjjat Museasiida / Tana og Varanger Museumssiida
– Varanger Samiske Museum
– Tana museum
– Østsamisk museum

RidduDuottarMuseat
– Kokelv sjøsamisk museum
– Porsanger museum
– Kautokeino bygdetun
– De Samiske Samlinger