M/K Nordkapp

Arkivmaterialet etter M/K Nordkapp oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn M/K Nordkapp
Arkivskaper M/K Nordkapp
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode  1973 – 1979
Type virksomhet Skipsverf
Sted /område Nordkapp
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)