M/S Vargsvik

M/S Vargsvik var et sløyeakkordlag for produksjon av fiske, stiftet av en gruppe fiskere i Berlevåg.  Arkivet oppbevares ved Berlevåg Havnemuseum.  

Arkivnavn M/S “Vargsvik”
Arkivskaper M/S “Vargsvik” (fiskeskøyte og sløyeakkordlag)
Arkivref. (id) A-4
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse,årsoppgaver
Tidsperiode 1935 – 1966
Type virksomhet Sløyeakkordlag produksjon av nærings- og  nytelsesmidler
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,4 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum 
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum 
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord