Lakseoppkjøper Andreas Lavde

Arkivmateriale etter lakseoppkjøper Andreas Lavde oppbevares ved Tana og Varanger museumssiida, avd. Tana.

Arkivnavn Lakseoppkjøper Andreas Lavde
Arkivskaper Andreas Lavde
Arkivref. (id)  DEMARK-0010
Reg. base
Publ. base  (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Andreas_Lavde_Arkivkatalog utarbeidet av Claus Pettersen
Tidsperiode 1960 – 1969
Type virksomhet Fiskeri
Sted / område Tana
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang Ca. 1,5 hyllemeter
Arkivliste Andreas_Lavde_Arkivkatalog
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Tana Museum
Kontaktopplysninger Tana Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord