Billefjord pensjonistforening

Billefjord pensjonistforening, tidl. Vestre Porsanger pensjonistforening oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Billefjord pensjonistforening, tidl. Vestre Porsanger pensjonistforening
Arkivskaper Billefjord pensjonistforening
Arkivref (id) FMFB/ PA-1117
Reg.base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, ev. også innholdstype 3 stykker møteprotokoller
Tidsperiode 1982-1997
Type virksomhet Velferdsorganisasjoner
Sted / område Porsanger
Språk
Ordningsgrad Ferdig ordnet og katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste I arkivportalen
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger(fysisk tilstand, klausul osv.)