Kvalsund Havfiskeselskap A/L

Arkivet til Kvalsund Havfiskeselskap A/L oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Kvalsund Havfiskeselskap A/L
Arkivskaper Kvalsund Havfiskeselskap A/L
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode  1956 – 1967
Type virksomhet Interesseorganisasjoner / fiskeri
Sted / område Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord